Które szpitale jednoprofilowe wejdą do sieci?

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza zapewnił wicemarszałka województwa pomorskiego Pawła Orłowskiego, że Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie wejdzie do sieci szpitali w drodze wyjątku. W ten sposób zostaną zabezpieczone świadczenia reumatologiczne dla Pomorza.

Do spotkania doszło w Warszawie na prośbę samorządu województwa pomorskiego.


„W związku z projektowanymi zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzw. sieci szpitali, jednym z poruszonych tematów podczas spotkania była opieka nad pacjentami, dalsze funkcjonowanie i finansowanie świadczeń w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, o którego uwzględnienie w sieci szpitali zwracał się marszałek województwa pomorskiego podczas konsultacji społecznych oraz w przesłanych wystąpieniach do ministra zdrowia, wskazując, że w ustawie brakuje określenia dwóch profili: reumatologia i rehabilitacja lecznicza” – czytamy w informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jak informuje UMWP, „przez ostatnie miesiące przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ministerstwa Zdrowia i samorządu województwa pomorskiego, analizowali system zabezpieczenia zdrowotnego na Pomorzu, różne warianty finansowania świadczeń w poszczególnych szpitalach należących do samorządu województwa pomorskiego i finalnie uznały zasadność utrzymania Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie w sieci w drodze wyjątku, tym samym podzielając wniosek władz samorządowych województwa pomorskiego o zabezpieczenie świadczeń reumatologicznych dla Pomorzan”.

Do sieci ma wejść również Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało, że inne niezwykle istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jednoprofilowe placówki będą funkcjonowały w ramach PSZ. Wymieniono przy tym m.in. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Katowickie Centrum Onkologii czy Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.

JD