Zgłaszanie zakażeń i NOP-ów łatwiejsze i tańsze

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Zagrożeń. Dzięki temu łatwiejsze i tańsze będzie zgłaszanie rozpoznań chorób zakaźnych czy niepożądanych odczynów poszczepiennych lub niepożądanych działań produktów leczniczych.

Głównymi odbiorcami systemu będą instytucje państwowe - Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - oraz pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych.

Jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, wdrożenie SMZ przyczyni się do optymalizacji procesu zgłoszenia zagrożenia przez podmioty lecznicze, lekarzy oraz innych pracowników medycznych, a także do obniżenia kosztów przekazywania zgłoszeń. Dotychczas przekazywane były one korespondencyjnie na papierze.

Lekarze, żeby uzyskać dostęp do SMZ, powinni założyć konto na platformie P2, następnie zalogować się do SMZ i złożyć wniosek o nadanie odpowiednich uprawnień.

System został przygotowany w ramach projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).


JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować