Co z wynagrodzeniami za wystawianie e-zwolnień?

Samorząd lekarski uważa, że nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do wynagrodzenia. – Wystawianie ZLA czy e-ZLA nie odbywa się na zlecenie ZUS i prosilibyśmy o niestawianie sprawy w ten właśnie sposób – odpowiada ZUS.

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie działań zmierzających do uproszczenia systemu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby w formie dokumentu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Postuluje ponadto zwolnienie lekarzy z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z wprowadzaniem systemu wystawiania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, ewentualnie określenie refundacji kosztów związanych z wprowadzaniem tego systemu.

Samorząd lekarski tłumaczy, że koszty związane z zakupem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację systemu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej aktualnie ponoszą lekarze, natomiast finalnie powinny być refundowane ze środków publicznych.
NIL podkreśla także, że praca związana z wypełnieniem druków zwolnienia lekarskiego powinna być pracą odpłatną. Nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do stosownego wynagrodzenia.
O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do rzecznika prasowego ZUS Wojciecha Andrusiewicza.
– Wystawianie ZLA czy e-ZLA w żadnym przypadku nie odbywa się na zlecenie ZUS i prosilibyśmy o niestawianie sprawy w ten właśnie sposób, bo wprowadza to w błąd opinię publiczną. Wystawianie zaświadczeń lekarskich jest obowiązkiem ustawowym. Twórcy aplikacji gabinetowych mogą wykorzystać udostępnione przez ZUS interfejsy usług e-ZLA do rozbudowania swojego oprogramowania. Aplikacje te mogą działać na różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, niezależnie od zainstalowanego tam systemu operacyjnego. Usługi e-ZLA mogą więc już teraz stać się kolejną funkcjonalnością tych aplikacji, dzięki czemu lekarz, wystawiając elektroniczne zwolnienie lekarskie, nie będzie musiał przepisywać informacji pomiędzy aplikacjami – mówi w rozmowie z podyplomie.pl Wojciech Andrusiewicz.
Dodaje, że ZUS udostępnił interfejs oferujący 39 usług. Usługi te umożliwiają uwierzytelnienie lekarza za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, pobranie danych o ubezpieczonym, płatniku, lekarzu, kodach chorób, listy zwolnień ubezpieczonego oraz lekarza, wystawienie, anulowanie i elektronizację oraz unieważnienie zwolnień. Lekarz może wystawiać zwolnienia lekarskie w ramach 13 zdefiniowanych przez ZUS przypadków, m.in.: wystawienie zaświadczenia, wystawienie zestawu zaświadczeń, wystawienie nowego zaświadczenia na podstawie anulowanego zaświadczenia oraz anulowanie zaświadczenia z wystawieniem nowego zestawu zaświadczeń w jego miejsce.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować