Więcej miejsc na kierunkach medycznych

08 maja 2017

W nowym roku akademickim limit przyjęć na kierunkach medycznych zwiększy się o 460 miejsc. Lekarze pozytywnie oceniają wzrost liczby przyjęć studentów. Zastrzegają jednak, że to za wciąż za mało.

Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim przybędzie łącznie 249 miejsc, przy czym biorąc pod uwagę to, że w roku akademickim 2017/2018 kształcenie w tej formie dodatkowo rozpoczną trzy nowe jednostki, którym łącznie przyznano 190 miejsc, wzrost liczby miejsc w placówkach już wcześniej prowadzących szkolenie nie jest znaczący (o 59 miejsc).
– Zwiększenie limitu przyjęć jest od dawna postulowane przez samorząd lekarski, a konieczność zwiększenia liczby studentów kształcących się w zawodzie wynika z rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewnienia pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny – ocenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
W ocenie samorządu lekarskiego rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym ma pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. Niezapewnienie zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów oraz jakości kształcenia.
NRL podkreśla także, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne powyższenie nakładów na ochronę zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować