Standardy opieki okołoporodowej nadal obowiązują

W związku z informacyjnym chaosem dotyczącym standardów opieki okołoporodowej Naczelna Izba Lekarska postanowiła uciąć spekulacje i oświadczyła: standardy obowiązują do momentu opublikowania przez Ministerstwo Zdrowia nowych rozporządzeń.

NIL przypomina wszystkie akty prawne, które określają standardy w tej materii – rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem; rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych; rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego – i zapewnia, że wszystkie nadal obowiązują.


Całe zamieszanie wynika z faktu, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło przychylić się do postulatów NIL, aby nie tworzyć prawa, które określałoby standardy naukowe. Resort postanowił zatem, że wydawane rozporządzenia będą miały charakter organizacyjny.

„Rozporządzenia, które Minister Zdrowia będzie mógł wydać na podstawie zmienionego art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, określać będą standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, a nie standardy postępowania medycznego. Intencją tej zmiany nie jest pogorszenie jakości opieki medycznej którejkolwiek grupy pacjentów. Minister Zdrowia wydając akty prawa powszechnie stanowionego – a takim aktem jest rozporządzenie – nie powinien w ten sposób ustanawiać standardów postępowania medycznego, bo te winny opierać się na aktualnej wiedzy medycznej zawartej w fachowej literaturze, w wytycznych medycznych towarzystw naukowych” – czytamy w informacji NIL.

W podsumowaniu NIL podkreśla, że rozporządzenia dotyczące standardów opieki okołoporodowej przestaną obowiązywać w dotychczasowym brzmieniu z chwilą wydania rozporządzeń określających standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w tych dziedzinach lub, jeżeli takie rozporządzenia nie zostaną wydane, z dniem 31 grudnia 2018 r.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować