Rezydentury mogą być dostępne dla wszystkich

07 kwietnia 2017

Lekarze wiedzą, co trzeba zrobić, by umożliwić wszystkim absolwentom studiów medycznych odbycie szkoleń specjalistycznych. Czy resort zdrowia pójdzie na takie rozwiązanie?

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o zmianę zasad organizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze postulują o zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, tak aby wszyscy absolwenci studiów medycznych mogli odbyć specjalizację w tym trybie. Chcą też uproszczenia przepisów wykonawczych określających warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje, tak aby ułatwić akredytację i tworzenie miejsc szkoleniowych. W ocenie samorządu lekarskiego usprawnienie systemu akredytacji powinno się odbyć poprzez zorganizowanie go na poziomie poszczególnych województw, a nie na poziomie centralnym, tak jak to jest obecnie.
Przypomnijmy, że w marcu br. o rezydenturę można się było ubiegać jedynie w 20 dziedzinach (w tym samym okresie rok wcześniej w 58 spośród 75 specjalizacji). Np. wśród specjalizacji lekarsko-dentystycznych przyznano tylko dwa etaty na cały kraj.
Ministerstwo Zdrowia zdaje się nie zauważać tego problemu. Jak powiedział w marcu br. szef resortu, wszyscy lekarze kończący staż podyplomowy mogą liczyć na miejsca rezydenckie, choć niekoniecznie w dziedzinach, które sobie wymarzyli. Dodał, że etaty rezydenckie są przyznawane z uwzględnieniem dziedzin priorytetowych dla działania ochrony zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować