Rezydentury mogą być dostępne dla wszystkich

Lekarze wiedzą, co trzeba zrobić, by umożliwić wszystkim absolwentom studiów medycznych odbycie szkoleń specjalistycznych. Czy resort zdrowia pójdzie na takie rozwiązanie?

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o zmianę zasad organizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze postulują o zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, tak aby wszyscy absolwenci studiów medycznych mogli odbyć specjalizację w tym trybie. Chcą też uproszczenia przepisów wykonawczych określających warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje, tak aby ułatwić akredytację i tworzenie miejsc szkoleniowych. W ocenie samorządu lekarskiego usprawnienie systemu akredytacji powinno się odbyć poprzez zorganizowanie go na poziomie poszczególnych województw, a nie na poziomie centralnym, tak jak to jest obecnie.
Przypomnijmy, że w marcu br. o rezydenturę można się było ubiegać jedynie w 20 dziedzinach (w tym samym okresie rok wcześniej w 58 spośród 75 specjalizacji). Np. wśród specjalizacji lekarsko-dentystycznych przyznano tylko dwa etaty na cały kraj.
Ministerstwo Zdrowia zdaje się nie zauważać tego problemu. Jak powiedział w marcu br. szef resortu, wszyscy lekarze kończący staż podyplomowy mogą liczyć na miejsca rezydenckie, choć niekoniecznie w dziedzinach, które sobie wymarzyli. Dodał, że etaty rezydenckie są przyznawane z uwzględnieniem dziedzin priorytetowych dla działania ochrony zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować