Kontrowersje wokół zwolnień

ZUS zmniejsza liczbę papierowych druków wydawanych lekarzom. To – w ocenie związkowców – może skutkować bojkotem e-zwolnień, bo lekarze będą używać w tym celu zwykłego papieru.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy protestuje przeciwko ograniczeniu liczby wydawanych druków ZUS ZLA. W ocenie związkowców przymusowe próby wprowadzenia e-zwolnień mogą spowodować, że wielu lekarzy zrezygnuje z uprawnienia wystawiania na rzecz ZUS druków zwolnień, których celem jest wypłata świadczeń pieniężnych. Będą wypełniać je na zwykłych kartkach papieru.

„Ograniczenia w wydawaniu papierowych druków zwolnień to rodzaj tresury i przymusu do korzystania z wersji elektronicznej, a to z kolei jest wyrazem przedmiotowego traktowania lekarzy przez urzędników ZUS” – czytamy w oświadczeniu OZZL.
Całkowite przejście na e-zwolnienia zaplanowano od lipca br. Zdaniem lekarzy system elektronicznych zwolnień jest nadal daleki od doskonałości, a jego wdrażanie powinno się odbywać stopniowo – równolegle z obowiązującymi regulacjami.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować