Umowa lojalnościowa przywiąże do pracy w Polsce

Jak zapobiec ucieczce kadr? Wprowadzić umowę lojalnościową – w zamian za dodatek do wynagrodzenia lekarz zobowiąże się do wykonywania zawodu po ukończeniu specjalizacji w kraju.

Według ministra zdrowia rezydentura w obecnej formie się przeżyła. Jak podaje serwis gazetalekarska.pl (wydawca Naczelna Rada Lekarska), Ministerstwo Zdrowia analizuje koncepcję umów lojalnościowych jako wariantu finansowania szkolenia specjalizacyjnego.
Resort wstępnie zakłada, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne będzie mógł dobrowolnie zawrzeć z ministrem zdrowia umowę lojalnościową, w ramach której w zamian za dodatek do wynagrodzenia zobowiąże się do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w Polsce w okresie równym okresowi pobierania dodatku do wynagrodzenia z tytułu tej umowy.
Kwota tego dodatku będzie uzależniona od możliwości budżetu państwa. W przypadku niedotrzymania przez lekarza warunków umowy będzie on zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków za nieodpracowany okres powiększonych o odsetki ustawowe.
– Obecnie nie projektujemy rozwiązań innych od powyższego w zakresie finansowania rezydentur, jak i objęcia finansowaniem wyłącznie dziedzin priorytetowych – poinformowała Milena Kruszewska, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować