Groźby i zastraszanie

Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jest zaniepokojony przypadkami, w których wobec lekarzy wypowiadających klauzulę opt-out podejmowane są bezprawne działania ze strony dyrektorów szpitali, ordynatorów lub kierowników specjalizacji. Jak zaznaczają związkowcy, celem tych działań jest zastraszenie lekarzy, aby nie korzystali z przysługujących im uprawnień do pracy w wymiarze nie dłuższym niż 48 godzin tygodniowo. Działania mają różny charakter, z reguły są to nieformalne ustne groźby: zerwania umowy o pracę, stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia przewidzianego programem specjalizacji itp.
„Obawiamy się, że powyższe osoby zostały ośmielone do takich bezprawnych działań wystąpieniem ministra zdrowia sprzed paru tygodni, kiedy stwierdził on, że wypowiadanie klauzuli opt-out jest działaniem »uderzającym w podstawy etyki lekarskiej« oraz »skandalicznym i haniebnym«” – napisał w oświadczeniu przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel.
Związek wezwał lekarzy do zgłaszania wszystkich nielegalnych działań, których celem jest ich zastraszenie i zmuszenie do rezygnacji z przysługującego prawa. OZZL będzie interweniował w konkretnych przypadkach bezpośrednio u osób podejmujących takie nielegalne działania oraz zgłaszał te przypadki do PIP oraz prokuratury. Związkowcy wystąpili również do ministra zdrowia, aby określił on publicznie swoje stanowisko wobec bezprawnych działań mających na celu zmuszenie lekarzy, w tym lekarzy rezydentów, do pracy ponad siły.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować