Lekarze wybiorą szefa samorządu

W sobotę poznamy nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dr Maciej Hamankiewicz pełnił tę funkcję dwa razy i nie może już kandydować.

Dziś w Warszawie rozpoczyna się dwudniowy sprawozdawczo-wyborczyXIV Krajowy Zjazd Lekarzy. Kandydatów na najwyższe stanowisko można zgłaszać do ostatniej chwili. Zdarzyć się może wszystko, a to powoduje wielkie emocje.

– Dokonując wyboru, delegaci powinni odłożyć emocje na bok, zapomnieć, z której są frakcji, i na chłodno, we własnym sumieniu ocenić, który kandydat najlepiej będzie służyć pacjentom, a poprzez to lekarzom, bo taka jest rola samorządu – powiedział podyplomie.pl ustępujący prezes dr Maciej Hamankiewicz.

Oprócz szefa samorządu delegaci wybiorą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców oraz członków Naczelnego Sądu Lekarskiego. Wyłonią też  skład Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Wyborczej na kolejną kadencję.

Krajowy Zjazd Lekarzy to najwyższa władza samorządu lekarskiego. Odbywa się co cztery lata. Uczestniczą w nim członkowie izb lekarskich poprzez swoich delegatów. Delegaci są wybierani w poszczególnych rejonach wyborczych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Mandat trwa cztery lata, a jedną funkcję można pełnić tylko przez dwie kadencje. Dlatego obecny szef samorządu Maciej Hamankiewicz nie może już stawać do wyborów na to stanowisko, może natomiast objąć inną funkcję.

Podczas zjazdu odbywa się podsumowanie i dyskusja na temat działalności organów Naczelnej Izby Lekarskiej w mijającej kadencji. W piątek, przed oficjalnym otwarciem, odbędzie się premiera filmu o historii powstawania Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Zdaniem Macieja Hamankiewicza samorząd VII kadencji może się pochwalić skutecznością. Efektem jego starań są wygrane sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące fundamentalnych dla lekarzy kwestii, takich jak tajemnica lekarska, klauzula sumienia, jawność pytań z egzaminów lekarskich. Dzięki dobrym relacjom z Ministerstwem Zdrowia pomyślnie zakończył się spór o zaległe finansowanie, dzięki czemu do samorządu wróciło kilkanaście milionów złotych. Stworzono też Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji, który opracowuje diagnozy problemów nurtujących środowisko lekarskie.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować