Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.

Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

INK

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.


W przypadku śmierci lekarza albo lekarza dentysty wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.
Dokumentacja jest udostępniana do wglądu poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków. Ponadto może być udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia jej oryginałów) oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i na informatycznym nośniku danych.
Nowe zadania i obowiązki izb lekarskich w powyższym zakresie weszły w życie 11 maja br. w związku z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 836).

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować