Nowa recepta – poznaj zasady

Doprecyzowano przepisy dotyczące recept.

Znowelizowane przepisy przynoszą sporo zmian, istotnych dla wystawiających i realizujących recepty. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska przeanalizowała cały dokument, zwracając uwagę na najważniejsze punkty. Rozporządzenie uściśla m.in. przepis mówiący o technice nanoszenia treści na receptę papierową – w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.
Uściślono też przypadki, kiedy recepta ma mieć nadany unikalny numer. Powinno tak być, gdy znajdują się na niej leki refundowane lub o statusie Rpw. Sprecyzowano także zasady nadawania numerów receptom na leki o takim statusie. Zgodnie z nowym prawem dla lekarzy niemających umowy z NFZ nadaje je Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i rozpoczynają się one cyframi 07. Zdefiniowano też sposób potwierdzenia realizacji recepty papierowej – dokonuje się tego na rewersie recepty.
Jednym z ułatwień dla wystawiających receptę jest to, że dodano możliwość realizacji recepty, gdy nie odpowiada ona wzorowi, jednak pod warunkiem że zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest czytelna. Kolejnym ułatwieniem są nowe zasady uzupełniania lub poprawiania niektórych brakujących lub niepełnych danych. Nie trzeba będzie wystawiać nowej recepty, bo poprawiać lub uzupełniać adres pacjenta farmaceuci będą mogli na podstawie przedłożonego dokumentu lub oświadczenia. Z kolei brak kodu pocztowego pacjenta i danych podmiotu drukującego zostanie uznany za umieszczony. Ustalono również, że recepty papierowe mogą być realizowane do 31 grudnia 2018 roku.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie recept opublikowano w Dzienniku Ustaw 13 września 2018 roku. Weszło ono w życie następnego dnia.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować