Na uczelni nie odpracujesz bonu

Etat akademicki nie zostanie zaliczony jako odpracowanie tzw. dodatku patriotycznego.

Ministerstwo Zdrowia rozwiało wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami wynikającymi ze zmienionej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wielu lekarzy zatrudnionych w szpitalach klinicznych pracuje na 1/4 etatu szpitalnego i 3/4 etatu akademickiego. Czy będzie to wliczone do okresu odpracowywania bonu stypendialnego? Z komunikatu wydanego przez resort wynika jednoznacznie, że nie.

Urzędnicy wyjaśniają, że etat akademicki to etat na uniwersytecie medycznym lub w innej szkole wyższej. Zgodnie z art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zamian za podwyższone wynagrodzenie w trakcie rezydentury lekarz może się zobowiązać do wykonywania zawodu lekarza w kraju w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunku tego nie spełniają uniwersytet medyczny ani inna wyższa uczelnia, która zatrudnia lekarza na etacie akademickim.

Resort wypowiedział się też na temat sposobu obliczania skróconego okresu, który lekarz powinien odpracować (długość okresu specjalizacji). Na potrzeby obliczania okresu odpracowywania w przypadku lekarza, który pobierał zwiększone wynagrodzenie przez okres krótszy niż czas specjalizacji, nie bierze się pod uwagę nieobecności wynikających ze zwolnień lekarskich (ZLA), urlopów: macierzyńskiego, bezpłatnego, wychowawczego.

Przykładowo: jeśli lekarka, której okres szkolenia specjalizacyjnego wynosi pięć lat, złożyła wniosek o zwiększone wynagrodzenie dopiero na trzecim roku specjalizacji, pracowała rok, później skorzystała z dwóch lat na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, a następnie ukończyła specjalizację (dodatkowe dwa lata) – to pobierała zwiększone wynagrodzenie łącznie przez trzy lata. Powinna więc odpracować dwa lata x 3/5 – wyjaśnił resort zdrowia w komunikacie.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować