Warto rozmawiać – uznali lekarski samorząd i NFZ

Samorząd lekarski z większym wpływem na decyzje Funduszu.

Naczelna Izba Lekarska zacieśnia współpracę z NFZ. Podczas ostatniego posiedzenia prezydium NIL, w którym udział wziął prezes Funduszu Andrzej Jacyna, podjęto decyzję o utworzeniu stałego zespołu ds. współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Zespół będzie opiniował projekty zarządzeń prezesa NFZ, zanim zostanie opublikowany oficjalny projekt. Zapobiegnie to m.in. sytuacjom, kiedy na przedstawienie swojej opinii samorząd lekarski praktycznie nie miał czasu.
Decyzja o utworzeniu specjalnego zespołu wpisuje się w plan działań, które samorząd lekarski zawarł w uchwale na lata 2018-2022. Znalazły się w niej m.in. takie pozycje jak opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, a także współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza.
Władze samorządu lekarskiego liczą, że dzięki zespołowi przepływ informacji będzie lepszy, a  lekarze uzyskają większy wpływ na tworzone prawo.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować