Asystenci do e-zwolnień, lekarze do pacjentów

09 października 2018

Powstanie Rejestr Asystentów Medycznych.

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę, której celem jest umożliwienie wystawienia na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, wykonującą zawód medyczny. Daje to umocowanie asystentom medycznym do wykonywania tej czynności.
Jak podała Kancelaria Prezydenta, wprowadzenie takiego rozwiązania ma się przyczynić do optymalizacji pracy lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Ustawa przewiduje, że do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz potrzebne będzie osobne upoważnienie lekarza, który ma utworzony profil informacyjny.
Na mocy tej ustawy powstanie też Rejestr Asystentów Medycznych, który będzie obejmował upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zawierał dane wystawiających zaświadczenia, a także osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień, informacje o ich cofnięciu albo wygaśnięciu oraz jaka była przyczyna cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia. Ponadto ustawa nadaje ZUS uprawnienie do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Ustawa zakłada też, że do zakresu działania NFZ będzie należeć finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Oznacza to, że minister zdrowia może dofinansować w 2018 roku w formie dotacji celowej do kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.
To długo oczekiwane rozwiązanie. Przypomnijmy, że projekt ustawy upoważniający asystenta medycznego do wystawienia elektronicznych zwolnień został przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu br. Zmiany miały wejść w życie 1 października. Prezydent podpisał ustawę w ub. piątek, 5 października. Według prawa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować