Takiemu finansowaniu szkoleń związki mówią „nie”

18 października 2018

Na staże i szkolenia lekarzy rząd przeznaczy w przyszłym roku ponad 2,2 mld zł.

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej dotyczącej finansowania staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy. W 2019 roku przeznaczy na nie ponad 2,2 mld zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Przeciwko wydatkowaniu pieniędzy z tego źródła występowały związki zawodowe, które nie chcą uprzywilejowania jednej grupy zawodowej. Chodzi o to, że Fundusz działa w celu ochrony pracowników wszystkich branż przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy w razie upadku zatrudniających ich firm. Dotychczas wydatki na szkolenia lekarzy finansowano z Funduszu Pracy, którego głównym zadaniem jest z kolei aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
Zastosowane zmiany budzą wątpliwości natury prawnej. Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, jeszcze na etapie prac nad projektem zaznaczał, że organizacje pracodawców powinny zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego decyzję o finansowaniu ze środków FGŚP tylko jednej grupy zawodowej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować