Po utracone uprawnienie tylko osobiście

Sposób NFZ na spóźnialskich.

Lekarze, którzy spóźnili się ze złożeniem e-wniosku o uprawnienie do pobierania numerów recept refundowanych, nie mogą już złożyć wniosku elektronicznie, ale muszą pofatygować się do NFZ osobiście.
Jak poinformował Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, osoby, które do 30 września nie zaktualizowały danych w portalu NFZ i nie złożyły wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept, od 1 października straciły taką możliwość. Takie same zasady obowiązują we wszystkich oddziałach NFZ.
Lekarze zainteresowani pobieraniem numerów recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych, w celu uzyskania ponownego dostępu do portalu NFZ muszą wystąpić osobiście do właściwego OW NFZ z wnioskiem o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept. 
Po weryfikacji danych otrzymuje się uprawnienie do pobierania numerów recept – zgodnie z adresem miejsca udzielania świadczeń, miejscem przyjmowania wezwań (w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania) albo miejscem zamieszkania (w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka lub krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa – pro auctore lub pro familiae).
Wniosek o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept znajduje się pod linkiem:
https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WL.Wnioski/Wnioski/KreatorWniosekDostep?signin=a10fb0bc4b86e0194fa0e52d67f72eac

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować