Dziura finansowa w NFZ?

Alivia ujawnia: ośrodki onkologiczne nie otrzymają należnych im pieniędzy za leczenie.

Jeden ze szpitali zwrócił się do Mazowieckiego Oddziału NFZ o sfinansowanie wykonanych świadczeń onkologicznych na kwotę ponad 10,5 mln zł. Dostał 43 tys. zł. Powód? Brak środków.
Fundacja Onkologiczna Alivia przekazała mediom pismo, w którym NFZ deklaruje rozpatrzenie sprawy zapłaty „w terminie późniejszym”.
Jak zaznacza Fundacja Alivia, NFZ traktuje podobnie wszystkie ośrodki onkologiczne, zatem problem może dotyczyć m.in. Centrum Onkologii w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MSW i wielu innych.
Fundacja domaga się udostępnienia dokumentów w tej sprawie, dzięki czemu będzie możliwe oszacowanie skali zaległości w poszczególnych województwach.
Alivia obawia się widma wprowadzenia limitów na leczenie onkologiczne. Od kilku lat diagnostyka i leczenie nowotworów były finansowane niezależnie od liczby pacjentów oraz rodzajów opieki, której potrzebowali. Gwarantuje to zapis w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
– Brak możliwości przekazania ośrodkom środków na leczenie jest naruszeniem zasady bezlimitowego leczenia raka. Kiedyś pieniądze szpitali na kredytowanie Funduszu się skończą i nie będą one miały jak zająć się chorymi. Domagamy się od ministra zdrowia informacji, czy jest to wina zawieranych porozumień płacowych – oświadczył Bartosz Poliński, prezes Fundacji Alivia.
Jak czytamy w komunikacie Alivii, brak pieniędzy ma wpływ na sytuację chorych oczekujących na leczenie. Często przez wiele miesięcy pomimo wpisania leku na listę refundacyjną oddziały wojewódzkie NFZ z braku środków nie mogą zakontraktować nowych programów lekowych ani zwiększyć wartości tych umów, gdzie do programów lekowych dodano nowe cząsteczki. Zdarza się również, że zawierane są umowy o wartości jednego punktu ze względu na konieczność przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. W innym przypadku dyrektorom w oddziałach wojewódzkich groziłyby sankcje dyscyplinarne. Z drugiej strony, zgodnie z prawem w przypadku pojawienia się nowego leku w refundacji pacjent ma do niego prawo jak do każdego innego świadczenia gwarantowanego.
Nie pierwszy raz Fundacja informuje o kłopotach finansowych NFZ. W ubiegłym tygodniu przekazała mediom wyliczenie, z którego wynikało, że koszt podwyżek w 2019 roku przekroczy planowany wzrost wydatków NFZ o 2,5 mld zł. Alivia zarzuciła ministrowi zdrowia, że nie troszczy się dostatecznie o zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować