Konsolidacja faktem, szczegóły do uzgodnienia

Utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM jest przesądzone.

Połączenie trzech największych szpitali WUM od przyszłego roku będzie faktem – zdecydował Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pozytywnie zaopiniował program konsolidacji i restrukturyzacji na lata 2018-2028 trzech szpitali: Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
Jak głosi komunikat biura prasowego WUM, szczegóły będą ustalane podczas konsultacji społecznych.
Zadłużenie szpitali na koniec czerwca br. wynosiło ponad 834 mln zł. Szpitale nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań cywilnoprawnych, co sprawia, że wierzyciele odmawiają dostaw, nie przystępują do przetargów i egzekwują należności poprzez zajęcia komornicze.
Jak poinformowała Marta Wojtach, rzecznik prasowy uczelni, dalsze funkcjonowanie szpitali przy takim poziomie zadłużenia nie jest łatwe i może doprowadzić m.in. do utrudnień w bieżącym działaniu, obniżenia jakości i liczby udzielanych świadczeń, masowej ucieczki pracowników do innych szpitali, a także zaprzestania regulowania zobowiązań.
Zgodnie z programem łączenia szpitali 2019 rok będzie okresem przejściowym, w którym wdrażane będą działania konsolidacyjne. Jakie są założenia konsolidacji?
•    Szpitale pozostają, co najmniej w okresie przejściowym, odrębnymi zakładami leczniczymi, działającymi w ramach jednego podmiotu leczniczego, tj. UCK WUM (a nie jak było planowane wcześniej jako filie UCK).
•    Zachowane zostają w strukturze UCK dotychczasowe nazwy, czyli: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Centralny Szpital Kliniczny.
•    Trzy placówki będą posiadać odrębne kontrakty z NFZ (wynika to z kalkulacji i uzgodnień z NFZ) do czasu osiągnięcia stanu integracji uzasadniającego konsolidację umów z płatnikiem. Działania w tym zakresie determinuje możliwość uzyskania wzrostu przychodów.
•    Proponowana struktura pozwala na zachowanie autonomii jednostek w zakresie medycznym, poprzez pozostawienie decyzyjności i odpowiedzialności w trzech szpitalach, co wyraża się zachowaniem zastępcy dyrektora ds. medycznych oraz naczelnej pielęgniarki na poziomie poszczególnych trzech szpitali.
•    Połączone zostaną działy: zaopatrzenia, apteki szpitalnej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, administracji.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować