Ostrzeżenie: pacjent weźmie rachunek i nie zapłaci?

Ryzykowny projekt przepisów dotyczących kas rejestrujących.

Naczelna Rada Lekarska ostrzega przed fatalnymi skutkami projektu rozporządzenia ministra finansów dotyczącego kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów przekazało projekt samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania 14 listopada.
Zgodnie z nim paragon fiskalny należy wydać przed przyjęciem należności, a to – w ocenie NRL – stwarza ryzyko, że ktoś go przyjmie, ale nie zapłaci. Samorząd lekarski zaproponował, aby po słowach „paragon fiskalny” wykreślić słowa „przed przyjęciem należności”. Uzasadnił to tym, że paragon fiskalny jest dokumentem, który służy potwierdzeniu dokonania sprzedaży i powinien potwierdzać zarówno wykonanie usługi, jak i uiszczenie ustalonej ceny.
To nie wszystko. Wątpliwości samorządu lekarskiego wzbudził jeszcze jeden zapis projektu rozporządzenia. Zobowiązuje on lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację.
„Należy zauważyć, że identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur” – czytamy w stanowisku NRL.
Ponadto, szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważane zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów. Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować