Budżet państwa ratuje szpitale

NFZ czeka na dodatkowe 1,8 mld zł.

Jeszcze w tym roku NFZ ma dostać dodatkowo 1,8 mld zł, dzięki czemu szpitale będą mogły częściowo załatać dziury spowodowane wzrostem kosztów i płac w ochronie zdrowia. O kłopotach szpitali spowodowanych brakiem pieniędzy na bieżące wypłaty podwyżek pisaliśmy wielokrotnie.
Aby możliwe było uruchomienie dodatkowej kwoty, potrzebna jest nowelizacja ustawy zmieniająca tegoroczny budżet państwa.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok wpłynął do Sejmu w ostatnich dniach listopada. Skierowano go do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 6 grudnia.
W projekcie uwzględniono wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej oraz przekazanie do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister zdrowia.
Według resortu zdrowia, w latach 2018-2024 nakłady na ochronę zdrowia wyniosą 830 mld zł.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować