Jest problem, sygnalizuj!

11 grudnia 2018

Młodzi lekarze ocenili jak im się podobają staże

Za duża liczba stażystów na oddziałach, ograniczona możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych – te mankamenty stażu wykazała ankieta Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przeprowadzona przez Komisję ds. Młodych Lekarzy Okręgowej tej izby.
Ankieta przedstawia szczegółową ocenę staży specjalizacyjnych, między innymi słabe i mocne strony programów szkoleniowych.
Na pytanie dotyczące najbardziej wartościowego kursu przygotowującego do wykonywania zawodu lekarze stażyści odpowiedzieli następująco: prawo medyczne - 57 proc., krwiodawstwo 52 proc., medycyna ratunkowa 37 proc., orzecznictwo 20 proc., bioetyka 7.
Ankietowani wskazali też na słabe strony programu specjalizacji dotyczące m.in. zajęć praktycznych na chirurgii. Chodzi o możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych. Były jednostki, które w skali 1-5 miały wynik 4,71, ale były i takie, gdzie wynik wynosił 3,38. Świadczy to o tym, że nie we wszystkich ośrodkach jest tak samo. Wiele zależy od jednostki, w której odbywa się staż i od programu. Za niewystarczającą ankietowani uznali także liczbę zajęć praktycznych z medycyny ratunkowej.
To, że  sytuacja w poszczególnych ośrodkach jest różna, potwierdza dr n. med. Grzegorz Mazur, wiceprezes ORL w Łodzi, który w rozmowie z podyplomie.pl zauważa, że w jego otoczeniu zawodowym lekarze stażyści nie wspominają o tego typu problemach.
– W wielu przypadkach są to sprawy indywidualne. Jeżeli ktoś dostrzega niedoskonałości, na które możemy mieć wpływ, należy o nich sygnalizować. Najlepiej zgłaszać je do izby lekarskiej, kierowników i opiekunów stażu – radzi dr n. med. Grzegorz Mazur.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować