Karta oceny nasilenia bólu do poprawy

11 stycznia 2019

Liczne uwagi specjalistów do projektu.

Kartę oceny nasilenia bólu ma wprowadzić rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu. Jego konsultacje publiczne rozpoczęły się w styczniu. Uwag jest jednak wiele.
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk proponuje wyłączenie POZ z projektowanej organizacji leczenia bólu. Uzasadnia to tym, że w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej ból jest jednym z najczęstszym z objawów, z którymi zgłaszają się pacjenci. W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych lekarze rodzinni postępują zgodnie z merytorycznymi wytycznymi. Prowadzenie obszernej dokumentacji związanej z tym objawem w placówce POZ jest nieuzasadnione i organizacyjnie niemożliwe do spełnienia.
Podczas konsultacji pojawiły się też głosy, że karta nie sprawdzi się w przypadku tych pacjentów, którzy nie są w stanie korzystać z narzędzi opartych na samoocenie, np. małych dzieci oraz osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej czy nieprzytomnych.
Dopracowania wymaga też wzór graficzny formularza, na co zwraca uwagę konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej Wiesława Pokropska. W jej opinii czytamy, że diagram z lokalizacją bólu, na którym należy zaznaczyć obszar bólu, jest mało czytelny i trudno będzie nim się posłużyć, jeśli takich obszarów jest ich kilka – powinien on być dużo większy.
Przypomnijmy, że wprowadzane w rozporządzeniu standardy zostały opracowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Projekt zawiera wystandaryzowany schemat postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi. Do oceny bólu mają być stosowane wywiad oraz badanie przedmiotowe, ale także skala oceny bólu. Monitorowanie bólu w szpitalach będzie mógł prowadzić lekarz, pielęgniarka lub położna.
Po zakończeniu opiniowania dokument przejdzie jeszcze przez kilka szczebli legislacyjnych. Podmioty leczące ból będą miały obowiązek dostosować się do wymogów nowego rozporządzenia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie dokumentu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować