Błąd na recepcie może zrujnować lekarza

Naczelna Rada Lekarska przeciwko „szkodliwym i niesprawiedliwym przepisom”.

Naczelna Rada Lekarska ostrzega przed niebezpieczną pułapką, która znajduje się w uchwalonej 21 lutego przez Sejm i skierowanej do Senatu ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja art. 52a przewiduje możliwość karania przez NFZ lekarzy karami pieniężnymi.
Kara byłaby możliwa do kwoty refundacji w okresie objętym kontrolą NFZ w przypadku:
1.    prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa,
2.    nieprowadzenia dokumentacji medycznej,
3.    wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
4.    wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
5.    wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.
Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że w wymienionych wyżej sytuacjach już obecnie obowiązuje przepis art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, który przewiduje zwrot przez lekarza kwoty nienależnej refundacji.
– Oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z sankcją w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy w takich sytuacjach – czytamy na stronie internetowej NIL.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej już na etapie konsultacji publicznych negatywnie oceniło proponowany art. 52a i domagało się jego usunięcia. Jednak bezskutecznie.
Dlatego prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wezwał pilnie wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów do uchylenia w Senacie „szkodliwych i niesprawiedliwych” przepisów. Adresatami pisma są senatorzy: Margareta Budner, Grzegorz Czelej, Dorota Czudowska, Tomasz Grodzki, Stanisław Karczewski, Bogdan Klich, Waldemar Kraska, Bogusława Orzechowska, Konstanty Radziwiłł, Andrzej Stanisławek, Andrzej Ślusarz, Andrzej Wojtyła.

ID

Komentarze (11)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Danuta

27.02.2019 10:48

Przepraszam wskoczył mi kilka razy ten sam wpis.

0

Danuta

27.02.2019 10:47

No cóż mamy chyba zbyt wielu lekarzy w POZ i jakoś to ciągną mimo ciągle podnoszonych wymagań , ale jak się pozwalniają emeryci i młodzi uciekną czując się zagrożeni , to nie będzie już trzeba wydawać zbędnych pieniędzy na POZ y .
To da duże oszczędności i szybkie przejście na przymusową prywatną służbę
zdrowia. Dobrze pomyślane.

0

Danuta

27.02.2019 10:47

No cóż mamy chyba zbyt wielu lekarzy w POZ i jakoś to ciągną mimo ciągle podnoszonych wymagań , ale jak się pozwalniają emeryci i młodzi uciekną czując się zagrożeni , to nie będzie już trzeba wydawać zbędnych pieniędzy na POZ y .
To da duże oszczędności i szybkie przejście na przymusową prywatną służbę
zdrowia. Dobrze pomyślane.

0

Danuta

27.02.2019 10:47

No cóż mamy chyba zbyt wielu lekarzy w POZ i jakoś to ciągną mimo ciągle podnoszonych wymagań , ale jak się pozwalniają emeryci i młodzi uciekną czując się zagrożeni , to nie będzie już trzeba wydawać zbędnych pieniędzy na POZ y .
To da duże oszczędności i szybkie przejście na przymusową prywatną służbę
zdrowia. Dobrze pomyślane.

0