E-skierowanie – poznaj listę świadczeń

Od kwietnia skierowania elektroniczne w większej liczbie placówek i na więcej badań.

Elektroniczne skierowanie to kolejny – po e-recepcie – dokument, w którym tradycyjny papierowy formularz zamienia się w cyfrowy.
Obligatoryjnie w całym kraju zacznie obowiązywać od 2021 roku, jednak już od kwietnia wiele placówek będzie wdrażać nowy system pracy. Resort zdrowia wyjaśnił zatem, jaki wykaz świadczeń będzie realizowany w ramach e-skierowań oraz jak to będzie działać w praktyce.
Od 1 kwietnia skierowania w postaci elektronicznej będą wystawiane na: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych; leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych oraz badania rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych; pozytonową tomografię emisyjną (PET) – również finansowaną ze środków publicznych.
Wystawienie e-skierowania odbywa się w pięciu etapach. Najpierw lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie. Następnie pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie – elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em lub w postaci wydruku informacyjnego. W kolejnym kroku pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane i osobiście umawia się na wizytę. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany czterocyfrowy kod oraz PESEL pacjenta, zapisując go na wizytę. Na koniec pacjent zostaje umówiony na wizytę.
W ocenie Ministerstwa Zdrowia, najważniejszą zaletą elektronicznego skierowania jest brak konieczności dostarczania tego dokumentu osobiście, wystarczy rozmowa telefoniczna.
Pilotaż e-skierowania trwa od kilku miesięcy w wybranych podmiotach leczniczych. Ma potrwać do połowy tego roku. Placówki biorące udział w pilotażu są oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia objął e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej.
Od kwietnia zwiększy się zarówno liczba miejsc, gdzie e-skierowania będą wystawiane, jak i lista realizowanych tą drogą świadczeń.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować