Szpitale powiatowe: pominiętym też należą się podwyżki

Dlaczego dodatkowe 680 mln zł na leczenie nie poprawi sytuacji.

Przerzucanie na pracodawców konsekwencji nieracjonalnej polityki finansowej ministra zdrowia skutkuje przesunięciem środków pieniężnych przeznaczonych na leczenie pacjentów na inne cele – napisano w oświadczeniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Związek organizuje w czwartek pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia konferencję, podczas której przypomni ministrowi zdrowia oraz prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, iż w marcu na wspólnych spotkaniach zostały przedstawione przez resort propozycje podwyższenia finasowania świadczeń chirurgii ogólnej i oddziałów internistycznych w szpitalach I i II stopnia. Było to podyktowane koniecznością zabezpieczenia świadczeń medycznych dla pacjentów szpitali powiatowych. Tymczasem okazuje się, że dodatkowe pieniądze, 680 mln zł, pochłoną w znacznym stopniu koszty podwyżek płac.
– Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych stoi na stanowisku, iż minister zdrowia, w związku z przyjętą przez niego praktyką udzielania poszczególnym grupom zawodowym gwarancji wzrostu ich wynagrodzeń, powinien działać konsekwentnie – zapewnić pominiętym dotychczas grupom zawodowym wzrost wynagrodzeń i zawrzeć z nimi stosowne porozumienia – czytamy w stanowisku podpisanym przez Krzysztofa Żochowskiego, wiceprezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych domaga się ponadto zajęcia przez ministra zdrowia merytorycznego stanowiska wobec postulatów związku przekazanych ministrowi 2 kwietnia (m.in. wzrost ryczałtu na rok 2019 o 15 proc., rekompensata wzrostu płac i inflacji, finansowanie świadczeń ratujących życie oraz wykonanych ponad limit). Ignorowanie postulatów szpitali traktuje jako „wyraz lekceważenia potrzeb zdrowotnych obywateli Polski”.
Udział w czwartkowej konferencji weźmie także Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować