Porozumienie Zielonogórskie przygotowało ściągę z RODO

Kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych czeka na odpalenie.

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób chronić dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada Kodeks RODO dla małych placówek medycznych, jaki opracowała Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” we współpracy eksperckiej z firmą JAMANO.
Finalna treść kodeksu została uzgodniona z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i czeka już tylko na ostateczne zatwierdzenie. Omówiono w niej m.in. zagadnienie marketingu placówek medycznych oraz też zasady stosowania przez nie monitoringu wizyjnego.
Choć przystąpienie do kodeksu nie jest obowiązkowe, jego twórcy liczą na to, że placówki medyczne będą chciały wdrożyć zasady w nim opisane. Podniesie to poziom ochrony przetwarzanych przez placówki danych osobowych i zabezpieczy je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i biznesowymi.
Stosowanie zatwierdzonych przez UODO kodeksów będzie brane pod uwagę m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podany do publicznej wiadomości kodeks dla małych placówek medycznych oraz informacja o tym, że administrator do niego przystąpił, może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie placówki przez pacjentów.
Jak podaje w komunikacie Porozumienie Zielonogórskie, zapisy do Kodeksu RODO dla placówek medycznych już wkrótce będą dostępne na stronie internetowej: https://jamano.pl/kodeksfpz/.
– To, co wyróżnia ten kodeks, to fakt, że został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się wieloma praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi poszczególne przepisy RODO – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”.
Po co taki kodeks? Obowiązujące od 25 maja 2018 roku RODO nakłada nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą, a dodatkowo dane, którymi dysponują (dane o stanie zdrowia), są danymi wrażliwymi.
RODO nie zawiera jednak konkretnych wskazówek, jakie środki należy wdrożyć, by chronić dane osobowe pacjentów. Celem kodeksu Porozumienia Zielonogórskiego było doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów.

ID