Potężna kasa na Centrum Onkologii

Na remont, rozbudowę i nowoczesne technologie

– Centrum Onkologii będzie takim centrum jak światowe centra leczenia raka – zapowiedział szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Będzie to możliwe dzięki 872 milionom złotych, które szpital otrzyma w latach 2019 – 2024. Minister oraz dyrektor Centrum Onkologii prof. Jan Walewski, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisali umowę na rewitalizację i rozbudowę Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Dzięki inwestycji ma wzrosnąć liczba łóżek szpitalnych, foteli do chemioterapii i sal operacyjnych. Rozszerzony będzie zakres opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, zostaną wprowadzone innowacyjne terapie, nowe metody opieki oraz technologie medyczne.
Minister Szumowski zaznaczył, że nowotwory są jedną z głównych chorób, na które umierają Polacy, dlatego wdrażane są kolejne rozwiązania, takie jak Narodowa Sieć Onkologiczna, po to by każdy pacjent w kraju, niezależnie gdzie mieszka, miał taki sam standard leczenia.
Inwestycja przewiduje wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. poprzez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego.
– Gdyby nie ta decyzja, którą pan premier wraz z Radą Ministrów podjął w ostatnich dniach, musielibyśmy wygaszać działalność. A wygaszanie działalności jednego z największych szpitali w Polsce i największego ośrodka onkologicznego byłoby katastrofalne dla opieki zdrowotnej – powiedział prof. Walewski.
Centrum Onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce. Hospitalizuje ponad 80 tys. pacjentów, udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych rocznie.
Planowana jest także reorganizacja Centrum polegająca m.in. na zmianie jego nazwy na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednostce ma zostać nadany status państwowego instytutu badawczego.
W ramach modernizacji placówki ma zostać przeniesiona działalność medyczna z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do lecznicy przy ul. Roentgena w Warszawie. W planach jest także wprowadzenie terapii protonowej.
Jeszcze w pierwszej połowie października ministerstwo przedstawi do konsultacji Narodową Strategię Onkologiczną – program na lata 2020 – 2030. Szef MZ Łukasz Szumowski ma przedstawić strategię Radzie Ministrów nie później niż do 30 listopada.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować