Nowe kwiatki w projekcie ustawy o zawodzie lekarza

Kolejna wersja projektu, końca prac nie widać

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszą wersję projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.
To właśnie ta ustawa realizuje szereg postulatów zawartych w porozumieniu ministra zdrowia z rezydentami z lutego 2018 roku. To, że do tej pory nie została ona uchwalona, rezydenci traktują jako niewywiązanie się przez ministra z obietnic. Przyczyniło się też do rozpoczęcia w październiku, czyli jeszcze przed wyborami, akcji protestacyjnej lekarzy polegającej na ograniczaniu pracy do 48 godzin.
Pierwotny projekt przygotowany przez zespół ministerialny, z rezydentem Jarosławem Bilińskim na czele, regulował szereg spraw, o które walczyli lekarze. Kolejna wersja, czyli ta, która wyszła z Ministerstwa Zdrowia i została skierowana do konsultacji społecznych, znacznie różniła się od pierwowzoru i została przyjęta przez lekarzy z dużym rozczarowaniem.
Wśród najważniejszych zapisów, które znalazły się w projekcie przed konsultacjami, było m.in. wprowadzenie nowego Państwowego Egzaminu Modułowego odbywanego w trakcie lekarskiego szkolenia specjalizacyjnego, a także centralny rejestr zapisów na miejsca specjalizacyjne. Testy na każdy nowy PEM mają się składać w 30 proc. z nowych pytań i w 70 proc. z pytań wybranych z bazy pytań PEM. Baza pytań ma być udostępniana na stronie internetowej CEM, a także pytania z odpowiedziami w ciągu siedmiu dni po egzaminie.
Wprowadzono też umiejętności lekarskie, możliwość zmiany rezydentury i zerwanie z wolontariatem.
Początkowo z projektu wypadły zapisy, których realizacja wiązałaby się z kosztami. Wśród nich np. wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji, a także płacenie za zejścia po dyżurach nie tylko rezydentom, ale wszystkim lekarzom. Wprawdzie rezydenci mają płacone za zejścia po dyżurach, jednak specjaliści nie.
W projekcie pojawiły się też zapisy, których wcześniej nie było. Między innymi realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia. Lekarz nie będzie musiał, odmawiając świadczenia, wskazywać, gdzie można je wykonać.
Rozczarowało wprowadzenie do projektu ułatwień w zatrudnianiu lekarzy spoza UE. Lekarz i lekarz dentysta cudzoziemiec posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, znający język polski, o ile otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytorium Polski – będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie.
Jakie zmiany zawiera opublikowana właśnie najnowsza wersja po konsultacjach?
Ministerstwo finalnie wprowadziło wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji – tysiąc złotych brutto (jeśli pod opieką jest kilku specjalizantów). Państwowy Egzamin Specjalizacyjny będzie można zdawać na ostatnim roku specjalizacji już od przyszłego roku. W 2021 roku pojawi się baza pytań do egzaminów lekarskich, z której na egzaminach będzie pochodziło 70 proc. pytań.
Przewidziano też, że część stażu z interny, chirurgii ogólnej i pediatrii będzie się odbywać w szpitalach powiatowych.
Od połowy 2021 roku w procesie rekrutacji na specjalizację, oprócz wyników LEK i LDEK, będą przyznawane dodatkowe punkty za doktorat, publikacje i co więcej – za list intencyjny szpitala z obietnicą zatrudnienia.
Co teraz z projektem? Jak się okazuje, nie trafi on na posiedzenie rządu, lecz pod obrady Komisji Prawniczej, co oznacza spowolnienie prac.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować