Czy dermatologom-wenerologom będą groziły sankcje karne?

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne przeciwne zakazowi edukacji seksualnej nieletnich

Lekarze dermatolodzy-wenerolodzy będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli podejmą się edukacji seksualnej małoletniego pacjenta, np. w zakresie zapobiegania chorobom wenerycznym, czy w związku ze stosowanym leczeniem, zalecając konieczność stosowania skutecznej metody antykoncepcji – obawia się PTD w związku z projektem nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzającym zakaz edukacji seksualnej osób, które nie ukończyły 18 lat.
W swoim stanowisku w tej sprawie Zarząd Główny i Sekcja Wenerologiczna PTD ostro sprzeciwiają się projektowanym rozwiązaniom. Lekarze zwracają uwagę, że projekt ten zakłada penalizację edukacji seksualnej skierowanej do dzieci i młodzieży, a są to przecież grupy wymagające szczególnie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy z zakresu seksualności człowieka.
Jednocześnie PTD podkreśla niską świadomość społeczną na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Świadczą o tym dane epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, według których w ostatnich dziesięciu latach zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową, w tym przede wszystkim zakażenie HIV i kiłą, uległa w Polsce podwojeniu. Zdaniem PTD, wejście w życie nowych przepisów może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu zachorowań na choroby weneryczne.
W opinii autorów stanowiska projektowane zapisy są szkodliwe społecznie i stoją w sprzeczności ze standardami edukacji seksualnej rekomendowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zdecydowany sprzeciw wyrażają ponadto wobec stawiania na równi edukacji seksualnej i propagowania pedofilii (nowe przepisy mają wejść w skład art. 200b Kodeksu karnego, który dotyczy propagowania pedofilii).
„Należy podkreślić, że edukacja seksualna jest jednym z ważnych elementów przeciwdziałania pedofilii” – czytamy w stanowisku.

AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować