Koniec medycyny w Radomiu?

Liczne zastrzeżenia i negatywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Minister zdrowia podejmie decyzję, czy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu będzie kontynuował kształcenie na kierunku lekarskim.
Jak donosi lokalna prasa, Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną ocenę kierunkowi lekarskiemu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
PKA wykazała brak prosektorium, co oznacza, że uczelnia nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim. Ponadto stwierdzono brak dostępu do wyposażenia i pracowni. Negatywnie oceniono też program kształcenia i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
Komisja zwróciła również uwagę na fakt, że baza dydaktyczna nie jest w pełni dostosowana do specyfiki kierunku studiów oraz trybu studiowania. Brakuje laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w aparaturę i specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań m.in. z zakresu naukowych podstaw medycyny lub nauk przedklinicznych. Zamiast tego tematy omawiane są z pomocą wyświetlanych slajdów. Na wydziale nie ma też wystarczającej liczby adekwatnie wyposażonych sal ćwiczeniowych wyodrębnionych dla poszczególnych przedmiotów. Uwagi dotyczyły również zbyt licznych grup studentów na zajęciach praktycznych. Zdaniem PKA kandydaci na kierunek lekarski uzyskali stosunkowo niskie wyniki na maturze.
Zastrzeżenia komisji wzbudziła także kadra kształcąca przyszłych lekarzy. Z raportu wynika, że udział osób prowadzących zajęcia, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, jest zbyt mały, aby spełniać wymagania określone w przepisach prawa dotyczących kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie stwierdzono, że 9 z 22 pracowników naukowo-dydaktycznych nie wykazuje dorobku badawczego w dyscyplinie medycyna lub biologia medyczna, opublikowanego w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Czy los medycyny w Radomiu jest przesądzony? Jak wyjaśniła podyplomie.pl Aneta Mirosz, rzecznik uczelni, raport PKA powędrował na biurko ministra zdrowia i to od niego zależą dalsze decyzje.
Przypomnijmy, że medycyna uruchomiona w poprzednim roku akademickim okazała się najbardziej obleganym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. W tym roku o jedno miejsce ubiegało się 21 osób.

ID

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Marta

03.11.2019 00:14

Żenujące, a czy przed uruchomieniem takiego kierunku nikt nie weryfikuje przygotowania uczelni, kadry do kształcenia studentów???
Porażka ..tak może być tylko w Polsce

0