Postulat rezydentów: konsultanci nie mogą blokować ministra

Porozumienie Rezydentów OZZL domaga się zmian w specjalizacjach

Ministerstwo Zdrowia nie może mieć związanych rąk w sprawie ustalania liczby rezydentur – uważa Porozumienie Rezydentów OZZL. Domaga się, by minister nie musiał kierować się liczbą wskazaną przez konsultantów wojewódzkich.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 16 e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, minister zdrowia określa liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów. Uwzględnia ono wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny w danym województwie.
Wojewodowie posiłkują się opinią konsultantów wojewódzkich.
– W efekcie kiedy rozmawiamy z ministrem o zwiększeniu rezydentur, rozkłada on bezradnie ręce. Tłumaczy, że zgodnie z prawem może otworzyć tylko taką liczbę rezydentur, jaką wskazali w zapotrzebowaniu konsultanci wojewódzcy. To problem, dlatego chcemy aby to się zmieniło – mówi podyplomie.pl Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.
Na czym ma polegać zmiana? – Nie chodzi o to, aby konsultanci nie zgłaszali zapotrzebowania, ale minister zdrowia powinien mieć możliwość przyznania większej liczby miejsc, jeśli uzna to za zasadne– tłumaczy Piotr Pisula.
Jako przykład podaje endokrynologię, w której braki specjalistów są silnie oczuwane. – Jeśli średni czas oczekiwania do endokrynologa wynosi 24 miesiące, to liczbę rezydentur z tej dziedziny należy znacznie zwiększyć. Tymczasem w ostatnim rozdaniu w całej Polsce przyznano tylko 14 miejsc rezydenckich – tłumaczy przewodniczący Porozmienia Rezydentów.
Jak dowiedziało się podyplomie.pl, propozycja rezydentów pojawiła się w dobrym momencie, ponieważ w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zreformowaniem obecnego systemu przyznawania rezydentur.
Przypomnijmy: sukcesem rezydentów okazało się to, że ministerstwo przychyliło się do postulatu wynagrodzenia dla kierownikow specjalizacji. W ostatneij wersji projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która trafiła właśnie do Komisji Prawniczej, zaproponowano, aby kierownik specjalizacji otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 500 zł od rezydenta i 1000 zł – jeśli pod opieką ma więcej niż jedną osobę specjalizującą się.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować