Kolejka na fizjoterapię przenosi się do internetu

Wprowadzanie danych osób oczekujących czas zacząć

Od stycznia 2020 roku placówki POZ udzielające świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa będą musiały prowadzić e-harmonogramy przyjęć. Według informacji NFZ, do tego czasu świadczeniodawcy mają obowiązek wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na świadczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Aplikacja już działa, została udostępniona 15 listopada.
To oznacza, że wszyscy świadczeniodawcy posiadający umowę z oddziałami wojewódzkimi NFZ na te świadczenia mają obowiązek założyć i prowadzić harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących, na udzielenie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, która nazywa się AP-KOLCE, wymagane jest nadanie przez świadczeniodawców odpowiednich uprawnień administratorowi oraz operatorom platformy. Sposób ich nadania opisany jest w instrukcji dostępnej na stronie NFZ. Wyjaśniono w niej także, w jaki sposób założyć harmonogramy przyjęć oraz jak korzystać z aplikacji.
Jak podaje centrala NFZ, w przejściowym okresie przeniesienia informacji o pacjentach zostaną dopuszczone wielokrotne wpisy na listach oczekujących – czyli pacjenci będą mogli wpisać się do kilku kolejek jednocześnie.
Po zasileniu harmonogramów przyjęć danymi o pacjentach zostanie uruchomiona procedura umożliwiająca wykreślanie pacjentów z wielokrotnymi wpisami na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową. Obecnie jest ona w przygotowaniu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować