Lekarze z Porozumienia Rezydentów zakładają nową inicjatywę

Mobilizacja przed kolejną bitwą

– Traktuję Porozumienie Rezydentów jako swoje dziecko, ale zamykam ten etap działalności. 11 stycznia w OIL w Warszawie odbędzie się spotkanie założycielskie Porozumienia Chirurgów – poinformował dr Krzysztof Hałabuz, współzałożyciel Porozumienia Rezydentów i współorganizator protestu sprzed dwóch lat.
W grupie założycieli Porozumienia Chirurgów znaleźli się m.in. tacy „starzy” działacze Porozumienia Rezydentów jak Anna Błażejczyk, Bogna Prusowska, Piotr Polnik. Nowym członkiem zespołu jest m.in. Renata Florek- Szymańska, która uruchomiła stronę porozumieniechirurgow.pl. Będą oni namawiać jak najliczniejszą grupę lekarzy zabiegowców do wstępowania i działania w OZZL. Postulaty PCh to: poprawa warunków pracy, wzrost wynagrodzenia do 2 średnich krajowych dla lekarza bez specjalizacji oraz 3 średnich dla specjalisty, a także weryfikacja programu kształcenia zabiegowców, przede wszystkim chirurgów. Jak podkreśla dr Krzysztof Hałabuz, konieczne jest zjednoczenie medyków, by osiągnąć cel, którym jest naprawa systemu ochrony zdrowia.
Obecnie zarówno Porozumienie Rezydentów OZZL, jak i NRL oraz OZZL czekają renegocjacje warunków porozumienia z ministrem Szumowskim zawartego w lutym ubiegłego roku, po kilkumiesięcznym proteście. Jak mówi Hałabuz, który jest jednym z sygnatariuszy, warunki porozumienia zostały zerwane. – Biurokracja nie zmniejszyła się, nie ma postulowanej ścieżki dojścia do nakładów na poziomie 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia, nie wszędzie podwyżki dla lekarzy są prawidłowo rozliczane, nie doszło też do rozmów z innymi grupami medyków – wylicza.
W jego ocenie konieczne będzie w najbliższym czasie przeorganizowanie składu zespołu negocjacyjnego.
Działalność organizacji będzie obejmować cały kraj.
Kto jeszcze zasili szeregi Porozumienia Chirurgów, okaże się podczas spotkania organizacyjnego jeszcze w grudniu.


ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować