Zmiana w e-recepcie na środki psychotropowe

Resort pospiesznie usuwa lukę prawną

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie e-recept, które wchodzi w życie w tę sobotę 23 listopada, precyzuje m.in. kwestię sposobu zapisywania dawek leków psychotropowych. Projekt opublikowany został zaledwie kilka dni wcześniej, co świadczy o szybkim tempie prac. Wskazano w nim, że ilość środka odurzającego na e-recepcie można zapisać wyłącznie liczbowo, a nie słownie. System do wystawiania e-recept nie posiada technicznych możliwości podania słownego na e-recepcie ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Tymczasem taki obowiązek nakładają na lekarzy obowiązujące przepisy dotyczące recept papierowych. Nowa regulacja zapewnia zgodność przepisu prawnego dotyczącego wystawiania e-recept z przewidzianymi rozwiązaniami technicznymi. Jednocześnie, w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, sumaryczna ilość, nadal powinna być podawana w postaci opisu słownego (co nie wyklucza zapisu liczbowego). Dzięki temu nie ma konieczności zmiany przez lekarzy wypisujących recepty w postaci papierowej dotychczasowej praktyki.
Przypomnijmy, że recepty papierowe zostaną wyeliminowane z obiegu. Obowiązek wystawienia e-recept wchodzi w życie 8 stycznia 2020 roku, poza kilkoma wyjątkami. Te wyjątki to m.in. recepta wystawiona podczas wizyty domowej, o ile lekarz nie ma dostępu do systemu, recepta transgraniczna i recepta na leki z importu docelowego.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować