Przeniesienie danych o leczeniu nie będzie problemem

Resort poprawia błąd techniczny

Resort zdrowia zagwarantuje bezproblemowe przeniesienie e-danych dotyczących leczenia pacjentów do rządowej aplikacji. Postulat środowiska lekarskiego dotyczący możliwości przeniesienia elektronicznej dokumentacji medycznej do rządowego programu bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania zostanie spełniony.
Wcześniej Naczelna Rada Lekarska w apelu do ministra zdrowia zwracała uwagę, że poblemem jest brak możliwości migracji danych pomiędzy różnymi programami służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas spotkania z lekarzami w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej zapewnił, że migracja danych z obecnie używanych systemów do rządowego będzie możliwa. Prace nad infrastrukturą techniczną są w toku. Mają być zakończone do końca tego roku.
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrażania projektu e-recepty. W spotkaniu z Januszem Cieszyńskim wzięła też udział delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie – prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński. Dyskusja koncentrowała się wokół wchodzącego w życie z początkiem 2020 roku obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. W ocenie samorządu lekarskiego, przygotowana przez władze publiczne ogólnodostępna aplikacja gabinet.gov.pl, choć przydatna głównie w indywidualnych praktykach, po usprawnieniu niektórych funkcjonalności może być użytecznym narzędziem do wystawiania recept elektronicznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować