Kolejki pod ścisłą kontrolą

Nowe zasady prowadzenia list oczekujących

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej będą zobowiązani do założenia i prowadzenia harmonogramów przyjęć. Ustawa, która wprowadza nowe regulacje, przewiduje jednak wyjątki. Obowiązek prowadzenia harmonogramów przyjęć nie będzie dotyczył szpitalnego oddziału ratunkowego, izby przyjęć, oddziału intensywnej opieki medycznej oraz niektórych poradni – pediatrycznych, chorób wewnętrznych i chorób wewnętrznych dla dzieci.

NFZ wyjaśnia, że pacjent, który po pobycie na szpitalnym oddziale ratunkowym zostaje przeniesiony na inny oddział szpitalny w celu dalszego leczenia, powinien być wpisany do harmonogramu przyjęć na danym oddziale szpitalnym z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”. Taka sama zasada dotyczy pacjentów, którzy są przenoszeni między oddziałami (na każdym oddziale pacjent powinien być wpisany w harmonogram przyjęć).

Zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć zostały opisane w art. 19a ww. ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.).


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować