NFZ pochwalił się zapłaconymi nadwykonaniami

Poradnie otrzymają więcej pieniędzy za świadczenia z 2019 roku

Jak powiedział Adam Niedzielski, rozliczenia dotyczą czterech podstawowych zakresów świadczeń: endoprotezoplastyki, zaćmy, tomografii oraz rezonansu. Po raz pierwszy NFZ zapłaci za wszystkie nadwykonania w tych zakresach, przy czym ta decyzja dotyczy zarówno szpitali, jak i placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
Większość środków na ten cel będzie pochodzić z budżetu na 2019 rok. Natomiast około 20 proc. – z tegorocznego budżetu.
W ubiegłym roku kwota za nadwykonania wyniosła 2 mld zł, przy czym 625 mln zł dotyczyło priorytetowych zakresów wymienionych wyżej (w tym 260 mln zł za pacjentów przyjętych ponad limit w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej). Na przykład pracownie wykonujące badania rezonansem magnetycznym otrzymają ponad 46 mln zł, a tomografię komputerową 16 mln zł. Oba badania od kwietnia 2019 roku są świadczeniami nielimitowanymi. Ponad 74 mln zł Fundusz zapłaci za nadwykonania w zakresie operacji wszczepienia endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego. Z kolei za nadwykonania w zakresie programów lekowych NFZ zapłaci 253 mln zł, a w chemioterapii – ponad 37,5 mln zł.
NFZ przewiduje wypłaty na podstawie podpisywanych ze świadczeniodawcami aneksów oraz ugód, przy czym stawki nie będą redukowane. Natomiast w przypadku pozostałych świadczeń nadwykonania za 2019 rok będą sfinansowane przez NFZ na dotychczasowych zasadach, w zależności od dostępnych środków.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować