Specjalizacje, czyli do trzech razy sztuka

Szkolący się lekarze będą mogli trzykrotnie zmieniać specjalizację

Posłowie zgłoszą wypracowane wspólnie z rezydentami poprawki do procedowanego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Znajdzie się w nich m.in. przepis, który spowoduje, że dozwolona stanie się trzykrotna zmiana specjalizacji. Jest to wyjście, które umożliwi bezproblemowe kształcenie w sytuacji, gdy na przykład rezydent odbywający specjalizację zechce zmienić ścieżkę szkolenia. Obecnie można to zrobić tylko raz, z powodów zdrowotnych. 

To przełomowa zmiana, ale na tym nie koniec korzystnych zmian. W ustawie znajdzie się też zapis o tym, że lekarki posiadające małe dzieci będą miały wydłużony czas rezydentury o czas urlopu wypoczynkowego nabytego podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Ponadto rezydenci otrzymają zwrot kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywają część specjalizacji. Chodzi m.in. o dojazdy do szpitali powiatowych. Zwrot kosztów zostanie naliczony w momencie, gdy lekarz przekroczy granicę powiatu. 

Zmiany mające się znaleźć w projekcie ustawy są wynikiem rozmów, które minister zdrowia odbył z rezydentami. Podczas spotkania poruszono również temat listów intencyjnych. Rezydentom chodziło o to, aby nabór na specjalizację w trybie rezydentury był obiektywny. Ministerstwo Zdrowia chce dodać do punktów egzaminacyjnych list intencyjny, który będą mogli napisać dyrektorzy szpitali. Za taki list stażysta dostanie dodatkowe 5 pkt. W ocenie rezydentów jest to o tyle niebezpieczne, że może prowadzić do układów korupcyjnych. Tego zapisu nie udało się jednak zmienić. I za późno już jest na kolejne negocjacje, bo projekt ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest w Sejmie.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować