Pilotaż sieci onkologicznej zawiódł

Z 48 mln zł wykorzystano zaledwie 10 mln zł. Gdzie trafią niewykorzystane pieniądze?

Finansowe szczegóły podała Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO), która miażdży wyniki pilotażu. W jej ocenie, nie istnieją przesłanki przemawiające za skutecznością aktualnej strategii onkologicznej. Federacja zwraca uwagę także na brak możliwości oceny czy pilotaż pozwolił odpowiedzieć na pytania, które stały za decyzją o jego rozpoczęciu. 

– W trakcie prac oraz po jego wprowadzeniu przedstawiciele resortu zdrowia wspominali, iż sednem projektu jest zbieranie danych. Niestety dzisiaj nie bardzo wiemy czy prowadzenie pilotażu miało sens – mówi Dorota Korycińska, prezes OFO. I dodaje: Tymczasem NFZ w ostatnim roku pokazał, że chce i potrafi wykorzystać swój potencjał, a publikowane analizy z dziedziny onkologii były krokami milowymi w procesie budowania rzetelnej debaty publicznej.

Federacja zwróciła się zatem do prezesa NFZ o przeznaczenie niewykorzystanych środków, które były przeznaczone na realizację pilotażu sieci onkologicznej na rozwój projektu „Zdrowe Dane” oraz rozbudowę potencjału analitycznego Funduszu. 

Dorota Korycińska wyjaśnia, że strategia NFZ przyjęta w 2019 roku przewiduje budowę systemu zbierania, agregowania oraz wykorzystywania danych przy kształtowaniu polityki zdrowotnej. Jednym z elementów tego systemu jest projekt „Zdrowe Dane”, w ramach którego udostępniono dane zbierane przez Fundusz. 

Według informacji przekazanych przez resort zdrowia, z 48 mln zł przeznaczonych na realizację pilotażu w 2019 roku wykorzystano około 8-10 mln zł.

– Przeznaczenie tej kwoty na działalność analityczną NFZ pozwoliłoby również rozpocząć dyskusję nad koniecznością zapewnienia Funduszowi zasobów do realizacji swoich zadań. Nasz płatnik publiczny musi ściągać specjalistów dobrymi warunkami pracy oraz ciekawymi projektami, takimi jak „Zdrowe Dane” – dodaje Dorota Korycińska. 

Zgodnie z przepisami, przeznaczenie dodatkowych środków na działalność NFZ wymaga nowelizacji planu finansowego, którego dokonują minister zdrowia oraz minister finansów.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować