Więcej mediacji, mniej procesów

Mediacje o błędy nie powinny czekać na rzecznika odpowiedzialności zawodowej

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zwodzie lekarza i lekarza dentysty. Zmiany mogą się pojawić m.in. w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Do prac w tym zakresie włączył się samorząd lekarski, który chce upowszechnić mediacje w sprawach o błędy medyczne na etapie postępowania w izbach lekarskich, zanim do sprawy wkroczy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. 

Postuluje się wprowadzenie regulacji, która pozwoli rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej umorzyć postępowanie w sytuacji, gdy dojdzie do mediacji między lekarzem a pacjentem zakończonej ugodą. Teraz nawet jeśli pacjent i lekarz dojdą do porozumienia, nie można umorzyć postępowania. Byłaby to przełomowa zmiana, bo obecnie można prowadzić mediacje dopiero, gdy rzecznik postawi lekarzowi zarzuty. 

Adwokat i mediator przy Sądzie Okręgowym w Łodzi Karolina Wrąbel tłumaczy, że

odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest w pewien sposób zbliżona do tej na gruncie karnym, jednak za określony czyn lekarz może ponieść równocześnie odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądem lekarskim. Upowszechnienie mediacji można osiągnąć poprzez unormowanie przewidujące umorzenie postępowania w przypadku zawarcia ugody między pokrzywdzonym a obwinionym.

„O ile wzrost liczby postępowań przeciwko lekarzom czy też koszt ich prowadzenia, stopień skomplikowania, a także ostatecznie wysokość zasądzanych odszkodowań są mierzalne, o tyle mediacja, jako jedyna metoda rozwiązywania sporów, stwarza możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z wyjątkowością materii relacji między lekarzem a pacjentem. Wyrażam zatem nadzieję na rosnące zastosowanie mediacji medycznej, z wyraźnym jednak zaznaczeniem, że o jej powodzeniu decydować będzie postawa zainteresowanych środowisk – lekarzy, prawników, instytucji zajmujących się prawami pacjentów i ochroną zdrowia, towarzystw ubezpieczeniowych, a także mediatorów” – podkreśla Karolina Wrąbel.  

To istotny temat, bo Prokuratura Krajowa prowadzi coraz więcej spraw dotyczących zdarzeń niepożądanych. Według jej ostatnich danych z lat 2016-2017, nastąpił zauważalny wzrost liczby prowadzonych postępowań karnych dotyczących błędów medycznych – z 4963 do 5678.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować