Waży się los ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Jakie poprawki wprowadził Senat RP?

Kontrowersyjna, nie w pełni satysfakcjonująca medyków ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest już na ostatniej prostej. Senat przyjął projekt wraz poprawkami senackiej Komisji Zdrowia.
Przyjęta poprawka przewiduje, że lekarz i lekarz dentysta wykonujący praktykę lekarską (nie dotyczy to indywidualnej praktyki w miejscu wezwania oraz lekarza pracującego na umowie z podmiotem leczniczym) może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego czy stażu kierunkowego.
Ponadto może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę na zastępstwo lub w celu udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego, a także w ramach stałej współpracy.
Przypomnijmy, że główne zmiany, które przewidziano w ustawie, to m.in. szybsze przystępowanie lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego.
Udogodnieniem dla lekarzy ma być upublicznienie bazy pytań do LEK i LDEK – 70 proc. pytań będzie oficjalnie publikowanych, 30 proc. pytań pozostaniee utajnionych. Studenci będą mieli także prawo do drugiego, bezpłatnego podejścia do egzaminów.
Ustawa gwarantuje również lekarzom 6 dni płatnego urlopu na kształcenie, przy czym Senat proponuje urlop 14 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES.
Wprowadzono też ogólnopolski centralny nabór na specjalizacje w odróżnieniu od regionalnego. Nowością jest Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej.
Projekt przewiduje także wynagrodzenie dla opiekunów specjalizacji – 500 zł za pierwszego lekarza w trakcie specjalizacji, ale nie więcej niż 1000 zł łącznie.
Nie brakuje jednak kontrowersyjnych zapisów. Do takich należy szybsza ścieżka zatrudniania lekarzy spoza UE, dla których wprowadza się nowe egzaminy: Lekarski Egzamin Weryfikujący i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikujący.
Sprzeciw lekarzy budzi także wprowadzenie listu intencyjnego. Taki list napisany przez dyrektora szpitala dla studenta w trakcie praktyk ma w założeniu wskazywać przydatność kandydata. Jednak lekarze upatrują w tym zapisie otwarcia drogi do nepotyzmu i nierównych szans przy naborze do najbardziej obleganych specjalizacji.
Wątpliwości budzi także zapis przewidujący, że to NFZ ma wskazać miejsce wykonania świadczenia, którego odmówi lekarz z powodów światopoglądowych. Resort proponuje, by obowiązek ten przejął NFZ poprzez infolinię. Senatorzy w przyjętej poprawce domagają się, aby to przełożony lekarza informował o tym pacjenta.
Teraz ustawę wraz z poprawkami musi przyjąć Sejm.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować