Bezpłatne webinarium 'APROTYNINA – krótka historia, upadki i WZLOTY'

Weź udział w webinarium: 'APROTYNINA – krótka historia, upadki i WZLOTY'

https://podyplomie.pl/webinars/43

Data: 22.06.2020 r., godz. 17:00-18:00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła oraz Dr Dave Royston


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium "APROTYNINA – krótka historia, upadki i WZLOTY", które odbędzie się 22.06.2020 r. o godz. 17:00. Spotkanie zostanie poprowadzone przez cenionych specjalistów światowej klasy: Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – prof. dr. hab. n. med. Rafała Drwiłę oraz Konsultanta Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Royal Brompton & Harefield Hospital – dr Dave’a Roystona.

Webinarium będzie składało się z dwóch wykładów. Pierwszym z nich jest wykład prof. Rafała Drwiły zatytułowany "Krótka historia aprotyniny – upadki i WZLOTY". Zaraz po nim będą Państwo mogli wysłuchać wypowiedzi naszego zagranicznego gościa, dr Dave’a Roystona, który przedstawi prezentację "Nordic Aprotinin Patient Registry (NAPaR): interim analysis".

Zabiegi chirurgiczne, a w szczególności kardiochirurgiczne, nierzadko są związane z wysokim ryzykiem krwawienia. Takie powikłania są jednymi z groźniejszych i mogą stanowić stan zagrożenia życia dla pacjenta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, którzy często mają do czynienia z wyżej opisanym zjawiskiem, przygotowaliśmy spotkanie poświęcone możliwościom zapobiegania oraz postępowania terapeutycznego w momencie zaistnienia danego problemu. Przybliżymy najważniejsze zmiany w najnowszych wytycznych EACTS/EACTA/EBCP, obejmujące m.in. podkreślenie wysokiej pozycji aprotyniny jako preparatu zmniejszającego ryzyko ponownej operacji z powodu krwawienia, szczególnie u pacjentów poddawanych zabiegom CABG. Co więcej, omówimy praktyczne możliwości jej zastosowania oraz konieczność prowadzenia rejestru chorych, którym ten lek podano. Ponowna dostępność leku na rynku jest niewątpliwie szansą dla pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia podczas zabiegów CABG.


Agenda spotkania:

•    Omówienie wytycznych EACTS/EACTA/EBCP dotyczących przeprowadzania CABG u dorosłych oraz możliwości zapobiegania krwawieniom podczas zabiegu.

•    Jakie mamy możliwości profilaktyki krwawienia podczas operacji kardiochirurgicznych u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia?

•    Historia aprotyniny – leku, który ponownie wkroczył na rynek i jest ogromną szansą dla pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia podczas CABG.

•    W jaki sposób prowadzić terapię z wykorzystaniem aprotyniny?

•    Rejestr NAPaR – rejestr chorych, którym podano aprotyninę. W jaki sposób prowadzić taką rejestrację i dlaczego jest to konieczne?


Weź udział https://podyplomie.pl/webinars/43


Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować