Powstają pierwsze poradnie dla ozdrowieńców

W Rzeszowie pacjenci po przejściu COVID-19 będą regularnie badani

Pierwsza w Polsce poradnia dla ozdrowieńców została uruchomiona w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – donoszą lokalne media.
Osoby, które przeszły COVID-19, będą tam regularnie badane, a w razie powikłań zostaną skierowane do specjalistów. Stanie się to możliwe dzięki zapleczu szpitala: kadrze medycznej i sprzętowi diagnostycznemu. Poradnia będzie służyć zarówno tym, którzy byli leczeni w szpitalu, jak i tym, którzy przechodzili chorobę, będąc na kwarantannie. Na Podkarpaciu zarejestrowano 669 chorych zakażonych koronawirusem. Z tego 382 osoby już wyzdrowiały.
Poradnia dostarczy też wiedzy na temat okresu uzyskanej odporności, a także odległych skutków choroby. Szpital podjął współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, który będzie prowadzić prace badawcze, m.in.  analizy epidemiologiczne, rejestr chorych, bank próbek materiału biologicznego oraz bank osocza. Prowadzone będą także szkolenia personelu medycznego.
Inwestycja warta 30 mln zł została utworzona w ramach „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Bierze w nim udział kilka instytucji i placówek medycznych, m.in. sanepid oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Program, finansowany ze środków unijnych, pieniędzy z budżetu marszałka i NFZ, umożliwi m.in. modernizację Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.
Jak informuje p.o. dyrektor szpitala Marek Wiater, poradnia będzie działała trzy razy w tygodniu, będzie przyjmowała pacjentów w ramach NFZ.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować