OZZL: ubezpieczyć wszystkich lekarzy, 500 tys. w razie śmierci

Troska o personel medyczny powinna przyjąć formę odpowiadającą potrzebom

Co najmniej do 500 tys. zł powinno wzrosnąć odszkodowanie medyka za śmierć na Covid-19 – postuluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) w liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Autor listu, dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, wezwał ministra do urealnienia kwoty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zachorowania na Covid-19. Powinna ona wynosić przynajmniej 500 tys. zł. Konieczne jest też wprowadzenie dodatkowego odszkodowania na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zachorowania na Covid-19. Ubezpieczeniem należy objąć wszystkich lekarzy pracujących w RP na czas trwania epidemii.
- Doceniamy troskę Ministerstwa Zdrowia o bezpieczeństwo dla całego personelu medycznego na terenie RP, zaangażowanego w walce z epidemią. Będąc przekonanym, że jest ona szczera, jesteśmy też pewni, że przyjmie Pan minister nasze merytoryczne uwagi w tym względzie, aby ta troska o personel medyczny przyjęła formę bardziej odpowiadającą faktycznym potrzebom niż dotychczas – wyjaśnia dr Bukiel.
Związkowiec przypomniał o jeszcze jednej sprawie, tzw. współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów, zawartego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
- Współczynnik ten wynosi obecnie 1,27 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni, co trudno – przy największym wysiłku – uznać za wyraz „doceniania poświęcenia i odwagi pracowników medycznych” w odniesieniu do lekarzy, czy „zapewnienia bezpieczeństwa finansowego” lekarzy specjalistów. Trzeba bowiem mieć świadomość, że epidemia koronawirusa SARS CoV- 2, jakkolwiek niezwykle absorbująca i budząca wiele lęków, jest w istocie jedynie epizodem, a lekarze będą potrzebni nadal i nadal potrzebna będzie ich praca – napisał dr Bukiel.
OZZL postuluje, by współczynnik wynosił 3 – dla specjalisty. Przy gwarancji pensji na takim poziomie lekarze zgodziliby się pracować w jednym miejscu bez dorabiania w wielu placówkach.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować