Nie pozwólmy zakażonym pacjentom przemieszczać się transportem miejskim

Samorząd lekarski domaga się zmian w przepisach

Lekarz powinien mieć możliwość zlecić transport sanitarny nie tylko w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać, ale w każdym przypadku, gdy pacjent oświadczy, że nie może bezpiecznie przemieścić się do szpitala, miejsca izolacji albo izolacji domowej, bez narażenia na zakażenie chorobą zakaźną osób trzecich. Takich zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji lub izolacji domaga się Naczelna Iza Lekarska. Projekt nowelizacji rozporządzenia został przedstawiony izbie do konsultacji, lecz nie przewiduje dla lekarzy takich możliwości w zlecaniu transportu.   
Tymczasem problem jest poważny. Wielu pacjentów z potwierdzonym COVID-19 kierowanych do szpitala czy izolacji nie dysponuje swoim transportem. Dochodzi do sytuacji, gdy przemieszczają się tam komunikacją miejską, zakażając innych.
To nie jedyna zmiana w przepisie, którą postuluje samorząd. Problemem w czasie epidemii są też trudności w sprawnym kontaktowaniu się lekarzy z różnymi instytucjami.  Rozporządzenie nakłada na lekarza obowiązek poinformowania szpitala oraz właściwego inspektora sanitarnego o skierowaniu pacjenta do szpitala albo izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Nie wskazuje jednak w jaki sposób lekarz ma przekazać tę informację. Według samorządu lekarskiego należy to wyraźnie zaznaczyć w rozporządzeniu.
Ponadto samo sformułowanie tego przepisu budzi wątpliwości, kto w istocie jest odpowiedzialny za przekazanie osobie w izolacji nie później niż w siódmej dobie odbywania tej izolacji, wiadomości tekstowej o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania tej izolacji. Wskazane jest więc doprecyzowanie i przeredagowanie tego przepisu w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywał podmiot odpowiedzialny za przekazanie tej informacji pacjentowi. Konieczne jest też dodanie, że informacja ta przekazywana jest na numer telefonu wskazany przez pacjenta – ocenia NIL w uwagach, jakie przekazała do projektu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować