Nowe stawki za chorych leczonych po przejściu COVID-19

Rzesze chorych mogą wymagać dalszej hospitalizacji

Leczenie pacjentów, którzy przeszli COVID-19, ale wymagają dalszej hospitalizacji na innym oddziale, będzie dodatkowo finansowane. NFZ opublikował zarządzenie dotyczące finansowania pobytów takich pacjentów na oddziałach.

Chodzi o zarządzenie dotyczące zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany poleceniem ministra zdrowia do prowadzenia wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w każdym województwie, które będą udzielały tego typu świadczeń, w tym transportu sanitarnego.

W zarządzeniu, które jest wykonaniem tego polecenia, wprowadzono mechanizm dodatkowego finansowania pobytów pacjentów na oddziałach innych niż przeznaczone dla chorych na COVID-19, którzy po hospitalizacji z powodu COVID-19, ze względu na stan zdrowia, wymagają dalszego pobytu w szpitalu.

Jaką stawkę przewidziano? Za każdy dzień hospitalizacji, poza wynagrodzeniem ryczałtowym, szpital otrzyma dodatkowe 50 zł za dzień pobytu pacjenta. 

Dodatkowy koszt pobytu pacjenta COVID-19 niezawarty w kosztach JGP jest możliwy do rozliczenia w sytuacji:

• świadczeń zrealizowanych na rzecz pacjentów niezakaźnych po przebytej infekcji SARS-CoV-2, ale wymagających dalszego leczenia szpitalnego, przeniesionych na inny oddział tego samego lub innego szpitala z oddziałów szpitalnych zapewniających łóżka na II lub IV poziomie systemu zabezpieczenia COViD-19

• rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowym systemie zabezpieczenia albo w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne grup JGP: D16, D18, D37E, D37F, D46, D50, D52, E53G

• sprawozdania u ww. pacjentów rozpoznania współistniejącego U08, U08.9, U09, U09.9.id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować