Od lipca poradnie specjalistyczne bez limitów

Resort opublikował projekt przepisów

Resort zdrowia zniesie limity na wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać już od lipca.
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. Zmiana ma duże znaczenie, ponieważ NFZ będzie finansował wszystkie wykonane świadczenia.
Zmiana jest realizacją jednego z pięciu punktów rządowego planu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Tzw. recovery plan zakłada także badania profilaktyczne osób w wieku 40+, Krajową Sieć Onkologiczną oraz pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej, a także opiekę i rehabilitację pocovidową.
Zgodnie z projektem rozporządzenia bez limitów mają być także realizowane niektóre świadczenia z zakresu opieki kradiologicznej w ramach pilotażu sieci kardiologicznej: zabiegi ablacji w zaburzeniach rytmu, przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej, przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu”, wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów.
Obecnie bez limitów pacjenci mogą korzystać z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować