Farmaceuci już szykują apteki do szczepień

Punktów szczepień będzie jeszcze więcej

W pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej – po spełnieniu odpowiednich warunków – będą mogły się odbywać szczepienia w aptekach – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Jak donosi gazeta, resort zdrowia skierował do konsultacji dwa projekty zmieniające rozporządzenia: w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz w sprawie metody zapobiegania COVID-19, które regulują kwestie szczepień w aptekach. Taką możliwość wprowadziła jedna z ostatnich nowelizacji (z 15 kwietnia br.) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta.
Szczepienia w aptekach będą odbywać się w wyodrębnionych pomieszczeniach, które znajdują się w każdej ogólnodostępnej aptece. Trzeba będzie rozdzielić w tym czasie funkcje pełnione przez to pomieszczenie lub wydzielić w nim obszar do przeprowadzenia tej procedury i zagwarantować bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów. Szczepienia należy zorganizować tak, aby nie zakłócały czynności w innych pomieszczeniach apteki, można też wyznaczyć czas pracy apteki przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania szczepień.
Przypomnijmy, że w kwietniu weszły w życie przepisy, które umożliwiają zarówno prowadzenie samej kwalifikacji, jak i szczepień przez szeroką grupę medyków.
Kwalifikację mogą prowadzić:
• lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni,
• diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po odbytym szkoleniu teoretycznym,
• studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi.
Do wykonywania szczepień uprawnione są:
• osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położne lub osoby wykonujące zawód ratownika medycznego,
• higienistki szkolne posiadające co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
• fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
– Zmiany mają uczynić system jeszcze bardziej elastyczny i wydolny w sytuacji, gdy nagle przyjeżdża większa partia szczepionek – mówił Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19 tłumacząc rozszerzenie kompetencji nowych grup zawodowych.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować