Od 1 czerwca zmiany w dodatkach covidowych

Mniejsza liczba medyków uprawnionych

Duże zmiany zostały wprowadzone od 1 czerwca w dodatkach covidowych. Nie otrzymają ich lekarze i pielęgniarki ze szpitali specjalistycznych, a także diagności wykonujący badania w kierunku SARS-CoV-2, pracownicy oddziałów ratunkowych, izb przyjęć i obsada karetek pogotowia.
O zmianach powiadomił NFZ na swoim portalu dla szpitali. Także dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia informują podmioty lecznicze o nowelizacji przez ministra zdrowia w dniu 28 maja 2021 r. polecenia do prezesa NFZ. Na podstawie tego polecenia NFZ finansował wypłaty dodatkowego świadczenia, tzw. dodatki covidowe, w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.
Jak wynika z pisma do szpitali, od 1 czerwca br. świadczenie to będzie przysługiwało wyłącznie osobom zatrudnionym w szpitalach II poziomu zabezpieczenia, które w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.
Również w tym przypadku świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia ministra zdrowia dla prezesa NFZ.
Od 1 czerwca br. dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawody medyczne nie będzie przysługiwało:
1) osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2 w szpitalach III poziomu
2) osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub na izbach przyjęć
3) osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach covidowych.
Zgodnie z nowym poleceniem po 1 czerwca dodatkowa jednorazowa wypłata w wysokości 5 tys. zł będzie się należała osobom z personelu niemedycznego, które w okresie od 1 listopada do 31 maja w szpitalach covidowych II i III poziomu przepracowali w bezpośrednim kontakcie z zakażonymi co najmniej 21 dni.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować